W przypadku gdy ktoś w wyniku zdarzenia drogowego uszkodzi nasz samochód i to bez naszej winy, należy nam się samochód zastępczy z OC sprawcy. Tego typu przywilej należy nam się, gdy nasz samochód zostanie unieruchomiony, wtedy od momentu wstawienia samochodu do warsztatu naprawczego do momentu uruchomienia go możemy korzystać z samochodu zastępczego. Do tej pory…