fura

Zgłoszenie szkody LINK 4

Każdy kierowca zastanawia się, na co będzie mógł liczyć od ubezpieczyciela w przypadku, gdy przytrafi mu się wypadek komunikacyjny i nie będzie mógł kontynuować dalszej podróży wskutek całkowitego zniszczenia samochodu. Nie ma czym się przejmować, ponieważ zakłady ubezpieczeń z należytą starannością dbają o swoich klientów i nie pozwolą na to, aby kierowca nie mógł dotrzeć do miejsca docelowego. Bez wątpienia jest to zjawisko bardzo korzystne, ponieważ ludzie nabierają większego zaufania do ubezpieczycieli i ochoczo kupują dodatkowe polisy. Samo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej daje kierowcom sporo możliwości. Przede wszystkim będą oni mogli kontynuować podróż dzięki samochodowi zastępczemu. Może go otrzymać każdy kierowca, który nie może samodzielnie odbywać podróży wskutek zniszczenia pojazdu. Pojawia się jednak jedno pytanie – czy ubezpieczyciel za taką usługę potrąci nam zniżki składek na OC? Nic bardziej mylnego, za wszystko odpowiedzialny będzie jedynie sprawca. Wszak to on jest odpowiedzialny za całe zamieszanie, dlatego cała wina powinna spoczywać jedynie na nim. Samochód zastępczy z OC sprawcy jako zgłoszenie szkody Link4 to rozwiązanie, które jest pochwalane przez wielu kierowców. W pełni odpowiada poczuciu sprawiedliwości społecznej i skutkami finansowymi za taką usługę obarcza jedynie sprawcę wypadku. To on będzie w przyszłości płacił znacznie większe niż dotychczas składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Warto pamiętać o tym, że pokrzywdzony nie dozna żadnych negatywnych konsekwencji i będzie mógł bez dodatkowych opłat kontynuować swoją podróż autem zastępczym.